Administratie

Zelf uw administratie doen is natuurlijk prima, maar het kost vaak meer tijd dan je zelf denkt. Die tijd kost waarschijnlijk ook geld. Geld waar u niets voor terug krijgt. Bijvoorbeeld, als de keuze moet worden gemaakt tussen opdracht (levering, dienst, klus) of administratie, of wanneer onverhoopt de BTW afdracht te laat is betaald.
U kunt ook in de ‘cloud’ gaan werken, omdat het zo eenvoudig is. Maar ook dat kost tijd en wat als de ‘cloud’ een luchtballon blijkt te zijn.  Want is het wel zo eenvoudig? Wat als je het abonnement opzegt?

Ik werk met erkende pakketten voor administratie of salarisadministratie.
Ik doe de belasting aangiftes en geef periodiek aan hoe het is gesteld met de gang van zaken. U en ik maken duidelijke afspraken over de (verdeling) van de werkzaamheden.
Het kan voor mij gaan om volledige invoer of het inlezen van een bestand en het controleren daarvan, of een combinatie.

Transparantie, duidelijkheid en een vaste prijs, gekoppeld aan de afgesproken werkzaamheden zijn voor mij de basis.
© R. van Beek 2008 - 2019

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact administratiekantoor