© R. van Beek 2008 - 2017

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact projecten
Doorbelastingen:

Leerstoel Kosten voor Gemene Rekening;
Bepaling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording (Waterschappen);
Fiscale eenheden;
Rekensleutels.

Doorbelasten is vaak een lastig onderdeel van het administratieve proces en is ook vaak moeilijk te verantwoorden.
Samenwerkingsverbanden tussen overheden en niet overheden of overheden onderling die een niet publieke opdracht uitvoeren hebben te maken met BTW - problematiek en dus kosten voor gemene rekening.
Dat geldt ook voor entiteiten met wettelijke en niet wettelijke taken zoals bijvoorbeeld een stichting gefinancierd door de overheid personeel en middelen inhuurt van een (zuster) B.V. . Waterschappen zullen hun overhead doorbelasten aan de kostendragers ten behoeve van de heffingen (tarieven). Kortom bij doorbelasten komt heel veel kijken, dat is tenminste mijn ervaring en de kunst is om het (proces) zodanig inzichtelijk te maken.