© R. van Beek 2008 - 2019

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact projecten
Functies (in vaste dienst en/of interim):

Adviseur Planning & Control
Business Controller
Hoofd Financiële Administratie
Coördinator Boekhouding
Teamleider F&A
Hoofd Calculatieafdeling
Coördinator Controle en Rapportage
Medewerker Calculatieafdeling
Medewerker Boekhouding
De rode draad  

is het schakelen, communiceren , uitleggen, verdedigen en/of coachen tussen en met directies/management, hoofden van afdelingen en medewerkers of met diverse mensen (van assistent tot partner) van de accountancy of de controleurs van de belastingdienst;

is doorbelasten in diverse samenstellingen, zoals Gemene Rekening en in heel veel verschillende structuren en entiteiten;

zijn salarisadministratie, belastingen, ESF;

zijn tijdig, juist, volledig, het moet kloppen en er netjes uitzien;

is dat vanaf 1984 Excel één van mijn belangrijkste gereedschappen is.