© R. van Beek 2008 - 2019

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact projecten

Jaarrekeningtraject

Balansdossier
Onderbouwing van balansrekeningen
(afloop – boekingen – specificeren eindsaldo)
Jaarverslag(en) – Jaarrekening(en)
Consolidatie(s)

Essentieel is een goed verzorgd balansdossier. Het dossier geeft in detail de balans en de winst – en verliesrekening weer middels onderbouwing en inzicht in de besluitvorming.
Helaas ontbreekt het vaak aan tijd (misschien ook aan inzicht) om goed en volledig te onderbouwen waardoor het een grote puzzel blijft voor de accountant, ondanks de grote verzameling van gegevens. Zonde, want dit betekent extra tijd, mankracht en hoge kosten.
Eén keer investeren in het opzetten of verbeteren van dit traject verdient zichzelf terug.