Salarisadministratie

U hebt een (aantal) medewerker(s) in dienst en u vindt de loon - of salarisadministratie (toch) te veel werk.
Indien u wilt, kan ik alleen dat deel van de administratie voor u doen.

De aangifte loonbelasting wordt voor u verzorgd en u krijgt de loonstroken plus de jounaalposten periodiek aangeleverd.
Ook wijzigingen van welke aard dan ook worden met u gedeeld en zo blijft u ook in loontechnische zin, baas over uw personeel zonder de rompslomp van een ingewikkelde administratie.
© R. van Beek 2008 - 2019

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact administratiekantoor