© R. van Beek 2008 - 2019

bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend

contact projecten
Verslaglegging

   Afdelingsverslagen
   Opbrengsten en kosten t.o.v. het budget
   Onderbouwen van afwijkingen
   Prognosticeren
   Beoordelen KPI’s

Periodieke rapportages zijn essentieel om inzicht te krijgen en te houden van het ondernemingsproces, maar ook om te zien of er wordt voldaan aan het gestelde budget. Een volledig, tijdig en juist ingevoerde administratie is wel de basis hiervoor. Excel en Word zijn heel goed om periodiek verslag doen. Gegevens worden geïmporteerd uit het financiële pakket en met bijvoorbeeld macro’s kun je bijna aan alle rapportages wensen voldoen.
Standaard rapportages uit het financiële pakket of rapportages uit speciaal daarvoor ontwikkelde pakketten zijn natuurlijk ook uitermate geschikt, maar hebben toch ook vaak maatwerk nodig om aan de eigen wensen te voldoen.
Zaken als tussenrekeningen kunnen vaak makkelijker met Excel worden geanalyseerd, met name de afloop van het beginsaldo en de opbouw van het eindsaldo. Periodieke rapportages zijn ook van belang voor een snelle afwikkeling van de eindejaar werkzaamheden.