Bruggenbouwer:

Mijn ervaring is dat actief werken aan de communicatie tussen management en medewerkers (en vice versa), het laten zien wat er strategisch is uitgedacht voor effect heeft, de bewustmaking van kwaliteiten van medewerkers, levert een dynamische organisatie op en dus ook de administratieve organisatie en daarmee de interne beheersing.
Voor AO is het immers belangrijk om praktische kennis en inzicht te hebben over de organisatie en haar omgeving.

Vaak wordt dit niet onderkend of wordt het, door allerlei omstandigheden, niet gebruikt.
Mensen op de verkeerde plek, demotivatie, strategische kaders die niet worden begrepen, allerlei zaken die met goede communicatie en gewoon het te laten zien kunnen worden opgeheven, waardoor de administratieve organisatie (weer) gaat leven en daarmee de interne beheersing ook tot stand gaat komen.

Een onderstelling en een meer moderne vertaling van het begrip AO is bestuurlijke informatieverzorging.
Een deugdelijke AO is van belang om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.
AO wordt ook wel gekarakteriseerd door de 6 W's:

Wie (functionaris)
mag
Wat
(welke gegevens),
Waarom,
Wanneer
en
Waarmee
(met welke hulpmiddelen) bewerken (bekijken/beoordelen)
en
Waarheen
gaan die gegevens.

Het begrip bewerken of ruim geïnterpreteerd: bekijken/beoordelen wordt ook wel het Need to know-principe genoemd.
Belangrijke controle items zijn hierbij juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.