Projecten:

Teamleider F&A
Via MAANDAG® werkzaam bij Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam van 08-10-2012 tot en met 28-02-2013. Het betrof het dS+V Accounting Center (DAC) en het ging om vervanging in het kader van een nieuw automatiserings – en reorganisatietraject, de voortgang van de dagelijkse  werkzaamheden en de werkzaamheden omtrent de jaarrekening.
Leiding geven aan 12 medewerkers die onder de druk van de reorganisatie gemotiveerd moesten blijven om ook nog onder een enorme tijdsdruk de werkzaamheden over 2012 af te ronden.
Eind februari is iedereen geplaatst binnen de nieuwe Service Organisatie (RSO) en is iedereen gemotiveerd begonnen aan een nieuwe periode binnen de gemeente Rotterdam.

Hoofd Financiële Administratie
Via MAANDAG®  werkzaam bij Nederlands Loodswezen B.V. van 31-05-2011 tot en met 09-03-2012.
Leiding geven aan 5 medewerkers, structuur aanbrengen en zorg dragen voor een prettige atmosfeer waarin samenwerken vanzelfsprekend is.
Binnen een moeilijke groep medewerkers overlegstructuren aangebracht en werkmethoden verbeterd.
Gezorgd dat de afdeling zodanig is gestructureerd dat zij klaar is voor een nieuwe fase binnen Financiën.
De 24/7 organisatie heeft een groot leasewagenpark dat binnen een ingewikkelde constructie van Stichtingen, Nationale en Regionale Loodsencoöperaties, loodsen en een B.V. ook administratief ingewikkeld is.
Samen met de Leasemaatschappij heb ik het e-invoicing overzichtelijk en daardoor toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen. Daarbovenop heb ik de AO/IB (afdeling  en entiteit overschrijdend) binnen dit traject een upgrade gegeven.
Een belangrijke wekelijkse rapportage aangepast. Hierin wordt een 13 wekelijkse trend weergegeven inzake omzet, scheepsbewegingen en gemiddelde omzet voor zowel de gehele organisatie als elke regio (havens).
De aansluiting tussen de salarisadministratie en de boekhouding in een beter zittend Excel - jasje gegoten.
Medewerkers beoordeeld.

Assistent Business Controller
Via Robert Half MR werkzaam geweest bij de Haagse Hogeschool.
Het was een korte opdracht van een maand en betrof het in kaart brengen van de personeelslasten.
Door een min of meer versnippering van de maandelijkse verslaggeving was er behoefte om tot een schoolbreed overzicht te komen en daar heb ik een basisdocument in Excel voor gemaakt.

Adviseur Planning & Control
Via MAANDAG® werkzaam bij het waterschap Hollandse Delta.
De opdracht was voor 14 dagen maar loopt uiteindelijk van 16-03-2009 tot 01-11-2010.
In kaart brengen van de kapitaallasten tbv het meerjarenbeleidsplan 2010-2014;  
Dashboard gemaakt in Excel voor de proceseigenaar en de portefeuillehouder watersysteem;
Algemene advisering AO/IC, BTW en of jaarverslaggeving, m.a.w. delen van kennis;
Samenstellen van de programmabegroting 2010, laatste burap 2009 en de beheersbegroting
Een proces op gang gebracht om van uit een ingewikkelde organisatie te komen tot
eenvoudige verzameling van gegevens ten behoeve van de diverse rapportages;
De jaarverslaggeving 2009 conform de BBVW samengesteld;
Samenstellen van de programmabegroting 2011 conform de BBVW;
Adviseren inzake het jaarrekeningtraject 2010;
De AO in kaart gebracht en met name de hiërarchische relatie tussen programma’s en